tisdag 5 december 2017

COP=506 eller COP=0.38?

Den 24 november visade Andrea Rossi upp sin E-Cat QX
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Cirka 70 personer var närvarande under Andrea Rossis
3 timmar långa demonstration och sedan under den 4 timmar långa utfrågning om Andrea Rossis uppfinning E-Cat QX.

Testet blev både lyckat och misslyckat, beroende av hur man mäter upp verkningsgraden.
Om man bortser från den maximala uteffekten och kylningen av kontrollkretsen, så uppmättes
verkningsgraden till 50,600%. Med kontrollkretsen plus kylningen av den så uppmättes verkningsgraden till 38%.

Det betyder att Andrea Rossi antingen är en bluffmakare eller ett geni som enbart behöver
förbättra, förfina och förminska kontrollkretsen så att den inte blir varm. Han har den goda
iden att försöka förvärma vattnet till sina E-Cat QX genom att kyla kontrollkretsen med
vatten som han sedan matar in på ingången av sin E-Cat QX. Jag säger lycka till!

Andrea Rossis E-Cat QX har tre allvarliga konkurrenter som framtidens energikälla:
Brilliant Light Power SunCell, Focus Fusion och H2 Global, LLC med sin ombord reaktor
för vattenbränsle vid behov.

För effekter över 10 MW finns det fjärde generationens kärnkraftverk som exempelvis
Integral Molten Salt Reactor, Moltex Energy och LeadCold Reactor.

onsdag 15 november 2017

24 november 2017

Den 24 november omkring 18:00 svensk tid sänder Andrea Rossi sin test av E-Cat QXhttp://www.ecat.com/ Den beräknas pågå i två timmar och Andrea Rossi fördröjer sändningen
med flera timmar, så att man inte ska veta var inspelningen av testet görs av säkerhetskäl.

E-Cat QX som inte släpper ut koldioxid och inte avger radioaktiv strålning, är en allvarlig
konkurrent till förbränningsmotorn i fordon. E-Cat QX avger värme och kan direkt användas
till att värma bostäder. Genom att värma ett medium så att det kokar kan E-Cat QX driva en
turbin som i sin tur avger kraft till att driva fram fordon. Eller ännu enklare låta turbinen driva
en elgenerator som laddar elfordonets batterier och samtidigt ger elenergi åt elmotorn.

Andrea Rossis E-Cat QX har två allvarliga konkurrenter som framtidens energikälla:
Brilliant Light Power SunCell och H2 Global, LLC med sin ombord reaktor för vattenbränsle
vid behov.

För effekter över 10 MW finns det fjärde generationens kärnkraftverk som exempelvis
Integral Molten Salt Reactor, Moltex Energy och LeadCold Reactor.

måndag 11 september 2017

Väte, framtidens energikälla?

Andrea Rossi har klarat orkanen Irma som mest hade vindhastigheten 135 km/h och han har fortfarande som mål att visa sin E-Cat QX i USA och Sverige i slutet av oktober. E-Cat QX
fungerar genom en reaktion där väte i form av väteföreningen Litium Aluminium Hydrid
(LiAlH4) ingår tillsammans med Nickel och Litium.

Brilliant Light Power SunCell värmer upp vätgasplasmat mellan 2727-3227 C för att sedan
genom en kemisk reaktion omvandla vätgas till vätejoner som kallas hydrino som i den
kemiska reaktionen i huvudsak avger ultraviolett ljus som omvandlas i svartkroppssfären
till synligt ljus och värme. SunCell kommer till att börja med säljas som ett 500KW
värmesystem för att sedan när utvecklingen av solcellerna är klar säljas som en 125 KW
växelriktare.

H2 Global LLC, heter uppstickaren som med sin ombord vätgasgenerator kan bli en allvarlig
konkurrent till E-Cat QX och SunCell när det gäller mobila lösningar. Istället för att använda
elektrolys så sönderdelar deras vätgasgenerator vatten till vätgas och syrgas genom ultraljud.
Redan nu kan deras vätgasgenerator göra förbränningsbart bränsle som består av 95% vatten
och 5% biobränsle

fredag 21 juli 2017

E-Cat QX test!

Juli ser ut att bli en bra månad för Andrea Rossi och hans E-Cat QX. Först uppnåddes en förlikning
i rättegången mot Darden där Andrea Rossi får alla rättigheter till sin E-Cat och alla efterföljande uppfinningar i utbyte mot att Darden och Industrial Heat slipper betala 89 miljoner dollar till Rossi.

Andrea Rossi kommer med mer glädjande nyheter. Det kanske viktigaste är att Andrea Rossi operarats för hudcancer på huvudet, men att han nu är friskförklarad och därför kan genomföra
sin visning av E-Cat QX i Sverige och USA i slutet av oktober.

Andrea Rossi har tillsammans med svensken Carl-Oscar Gullström släppt ett dokument om teorin bakom Andrea Rossis E-Cat QX. I det dokumentet nämner de att E-Cat QX har en verkningsgrad
på 200,000% vid en uteffekt av 20 Watt.

Det ska bli intressant att se om Andrea Rossi håller tidtabellen eller om det blir problem med hans E-Cat QX, så att han måste senarelägga sin visning.

torsdag 11 maj 2017

Ny kärnkraft - framtidens energikällor?

Enligt energiöverenskommelsen från den 10 juni 2016 får nya kärnkraft reaktorer byggas för
att ersätta de gamla. Det bästa vore att bygga nya smältsalt reaktorer som Moltex Energy och
Terrestrial Energy eftersom de är mycket säkrare än dagens svenska kärnkraft reaktorer.

Smältsalt reaktorer passar bra när man vill ha tillgång till stora uteffekter från 30 MW och mer.

För mindre uteffekter passar den nya typen av kärnkraft bättre. Brilliant Light Power kommer
att erbjuda värmeversion av sin SunCell på 11 MW för att driva en ångmaskin med
verkningsgraden 33% och resterande 66% som värme för hus.

En annan medtävlare är Focus Fusion som hoppas på att lyckas med het fusion genom att slå
ihop väteatomer med boratomer. Resultatet är 5 MW elektricitet till en 1/10 av dagens elpris.

Kall Fusion kallas det forskningsfält när man framställer värme genom att slå ihop atomer i
vid låga temperaturer och låga tryck. Andrea Rossi leder utvecklingen med sina två Kall
Fusionsapparater: E-Cat (1 MW värme) och QuarkX (240 Watt värme styck).

måndag 3 april 2017

Andrea Rossi och senescenta celler

Den 7 mars utförde Andrea Rossi och Carl-Oscar Gullström ett test med en ny version a sin QuarkX.
Den blev lyckad med tanke på att uteffekten ökat med 12 gånger från 20 watt till 244.9 watt och verkningsgraden ökade 111 gånger från 20,000% (COP=200) till 2,222,300% (COP=22,223) jämfört med den gamla QuarkX. Enda nackdelen med den nya versionen av QuarkX är att den innehåller en
blixtöppning på 1.5 cm mellan nickelelektroderna som var dopade med LiAlH4 dvs lithium, aluminium och väte. Det är okänt om de dopade nickelelektroderna förbrukas i ändarna av blixtöppningen. Enligt dokumentet författat av Andrea Rossi och Carl-Oscar Gullström:

Nucleon polarizability and long range strong force from σI=2 meson exchange potential”.

så begränsades strömmen med en resistor på 1 ohm. Likspänningen över blixtöppningen var
0.105 Volt vilket ger strömmen 0.105 Ampere och en in effekt på blyga 0.01102 Watt. Det finns ett men och det är hur kan man överbrygga blixtöppningen på 1.5 cm med en spänning på bara 0.105 volt? Som jag ser det så leder antingen vätejoner i form av gas ström vid så pass låg spänning eller
så tillför Andrea Rossi en högspänningskälla vars spänning är tillräcklig stor för att överbrygga 1.5cm.

Det sker även framsteg inom forskningen för ett hälsosamt åldrande. När vi åldras från vuxen ålder till den dagen vi dör, så ökar antalet senescenta celler som vägrar att dö och dessa senescenta celler
tror forskarna är en del av orsakerna bakom ålderdomens sjukdomar.

lördag 4 februari 2017

Problem med Kall Fusion

Den här månaden var det tänkt att Andrea Rossi skulle ha gjort en offentlig test av sin QuarkX.
Det blir det ingenting av, eftersom hans QuarkX gick sönder. Andrea Rossi kommer att vara
upptagen med en rättegång mot Industrial Heat den här sommaren, men efter det planerar
Andrea Rossi ett offentlig test av sin QuarkX.

Även Randell L. Mills och hans SunCell har problem att lösa, innan en färdig produkt ser dagens
ljus. SunCell skall fälttestas 2017 och stöter de inte på några problem, skall den säljas under 2018.

På religionens område har jag gått igenom alla mina engelska sidorna och kollat länkarna och uppdaterat dom. Jag har också börjat göra ungdomlighets affirmationer morgon och kväll för att
se om jag kan bromsa åldrandet och föryngra ansiktet. Till viss del kan man bromsa åldrandet
med affirmationer, eftersom sinnet styr avläsningen av generna. Men för att föryngras på riktigt, måste man kontakta Gud och leva ett gudomligt liv.

Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det, blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.
 (Markus 10:13-16)

Jesus svarade dem: "Ni tar fel, för ni förstår varken Skriften eller Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen."
(Matteus 22:29-32)

Först börjar man leva som ett barn och då uppstår man från den andliga döden och lever i
sexuell avhållsamhet som änglarna i himlen. Det betyder att man bara kommer att ha sex,
när man skall skaffa barn med sin partner. Svårigheten med att leva i sexuell avhållsamhet
beror på att sex är skönt och ett sätt att uppleva innerlighet och kärlek med sin partner.

Nancy Clark som har skrivit boken "Hear His Voice" lärde sig av sin näradödenliknande
upplevelse att uttrycka villkorslös kärlek är meningen med livet och det inkluderar sexuell
kärlek med sin partner.